HobbyZone

HobbyZone HZ-S1s, HZ-S3s, HZ-S3 baseÚvod:
Po minulé značně našlapané recenzi jsem si dovolil trochu zvolnit tempo a podíval se na menší, leč velice užitečné kousky. Tentokrát si zrecenzujeme závěsný organizér na barvy Vallejo a jeho nezávislý ekvivalent určený na stůl. A aby toho nebylo málo, ukážeme si i doplňkový modul, který nám umožní implementovat závěsný organizér do Modular Workshop Systému, jenž jsme si představili minule.

Introduction:
After recent quick review I decided to slow down and take a look at smaller yet as useful products. This time we are going to check hanging organizer for Vallejo paints and its table version. Just like this is not enough, we are going to show you additional module, which should help integrate hanging module to Modular Workshop System which was introduced before.
You can help us get the new camera - just press "Donate" button on the right panel.

Вступление:
После довольно скорого выхода предыдущей статьи я решил немного замедлить темп и рассмотреть внимательно продукты поменьше. В этот раз мы рассмотрим подвесной органайзер для красок Vallejo, а также его настольную версию. Чтобы вам не показалось мало, мы также расскажем о дополнительном модуле, который поможет интегрировать подвесной вариант в Модульную Систему о которой мы уже рассказывали.
Вы можете помочь нам приобрести новую камеру - просто нажмите кнопку "Donate" на правой панели.


Balení:
Díly jsou bezpečně omotané bublinkovou folií a společně s návodem uloženy ve velice pevných kartonových krabicích. Upřímně se přiznám, že jsem si obaly nechal, protože se budou do budoucna zajisté hodit na jakékoliv zásilky, které bych potřeboval poslat „proslavenou“ Českou poštou :D

Packaging:
Parts are carefully wrapped into bubble wrap and packed into sturdy cardboard boxes together with manual. I admit that I stored all boxes because they should come handy for packing parcels, which will be sent by famous Czech Post. :D

Упаковка:
Детали аккуратно упакованы в полиэтилен и закрыты в плотные коробки вместе с инструкциями. Признаюсь, я оставил все коробки, так как они пригодятся для отправки чего-либо через чешскую почту. :D


Sestavení:
Začal jsem samostatným organizérem. Je to jeden z prvních modulů, jaké v HobbyZone navrhli, nejedná se tedy o součást MWS. Díky tomu je jeho sestavení naprosto primitivní a zvládne jej každý, jednotlivé poličky je pouze nutné do sebe zatlačit do předem připravených otvorů. Výřezy sednou do sebe zcela přesně, takže není potřeba nic zajišťovat lepidlem, výsledná  sestava je stabilní a velice pevná.

Assembly:
I started with single organizer. This is one of the first modules created in HobbyZone, therefore it is not part of MWS. Thanks to that assembly process is quite simple and will easy for everybody - separate shelves should be inserted into prepared slots. Everything connects without extra problems, so you won't have to use glue.

Сборка:
Я начал с простого органайзера. Это один из первых модулей компании, и поэтому он не входит в MWS. Благодаря этому сборка довольно простая и будет понятной каждому - отдельные полки вставляются в слоты. Всё соединяется без особых проблем, так что вам даже не нужно будет использовать клей.


Nástěnný organizér je mírně náročnější, vyžaduje totiž jisté ohlídání si polohy jednotlivých poliček, než je srovnáme s oběma bočními stěnami a zajistíme lepidlem. Po připevnění vrchní a spodní části rámu stačí mírně stáhnout spoje páskou a počkat na zaschnutí. Opět musím potvrdit, že disperzní lepidlo zpevní tyto moduly naprosto dokonale a nemám obavy, že by spoje nevydržely při zavěšení na stěně, ačkoliv osobně budu tento organizér využívat jinak.

Wall organizer is a bit more complex and requires careful alignment of shelves and securing them with glue. After fixing top and bottom parts in place construction should be tightened with help of some belt and given time to dry up. Again I confirm that white glue works perfectly and there is no danger of whole structure breaking away.

Настенный органайзер чуть более сложный и требует внимательной подгонки полок перед их закреплением клеем. После установки верхней и нижней части рамы нужно всё стянуть и подождать пока стыки высохнут. Снова напомню, что белый клей отлично скрепляет всё вместе, и я не опасаюсь, что крепления не выдержут.


Naprosto snadné bylo i sestavení doplňující poličky. Ta přichází se dnem rozloženým na dvě části, které do sebe zapadnou pomocí výřezů připomínající prsty. Pak už jen stačí zaklepnout do stěn magnety a přilepit pár stěn, které se vyplatí zajistit během schnutí svorkami nebo páskou.

Shelf assembly was quite easy. It comes disassembled into two parts which connect together with help of cut-outs. Next you just add magnets and glue walls.

Сборка полки была довольно простой. Она поставляется разобраной на две детали, которые соединяются вместе при помощи вырезов. Далее нужно только добавить магниты и приклеить стенки.


Celkové zhodnocení:
HZ-S1s
Nejjednodušší typ organizéru, který si můžeme od HobbyZone zakoupit. Nemám asi moc, co bych k němu napsal, jednoduchá konstrukce umožňuje okamžité používání. Kaskádovitý systém je superiorní oproti těm, kde jsou barvy v řadách za sebou, navíc jsou jednotlivé řady posunuty zig-zag tak, že máme možnost vidět i většinu spodní části lahviček. Do tohoto organizéru se vejde 54 lahviček o průměru 26 mm (Vallejo, Andrea Miniatures, AK Interactive atp.). Máme tak velké množství barev přehledně uklizené na velice malém prostoru, čili nemám, co bych vytknul. Lahvičky drží ve výřezech tak akorát, nemusíme vynakládat žádnou sílu při vkládání či vytahování, ale nejsou zároveň ani moc na volno. Více těchto organizérů vedle sebe pak sedne zcela přesně, HobbyZone navíc vyrábí i rohové moduly, je tedy možné celý stůl takto obestavět.

Overall impressions:
HZ-S1s
The simplest organizer type which you can buy from HobbyZone. I can't add anything else, understandable construction lets you use it everyday. Cascade system is better in comparison with analogues where paints are distributed in rows. Moreover, each level are placed in checkered layout, what should make it easier to pick up bottles. Organizer fits 54 bottles (26mm size - Vallejo, Andrea Miniatures, AK Interactive and others). It is enough for our hobby, and bottles placement is just right - not too tight, not too wide. You can add more organizers and combine them together. HobbyZone also produces corner modules, so you can cover whole table.

Впечатления:
HZ-S1s
Самый простой органайзер от HobbyZone. Здесь нечего добавить, простая конструкция позволяет использовать продукт на постоянной основе. Каскадная система лучше по сравнению с аналогами, где краски располагаются рядами. Более того, каждый уровень размещен зигзагом, что упростит вынимание красок. Органайзер вмещает 54 бутылька (26 мм размер - Vallejo, Andrea Miniatures, AK Interactive и другие). Этого достаточно для нашего хобби, и всё расположено не слишком тесно и не слишком широко. Вы также можете добавить ещё органайзеры и расположить их вместе. HobbyZone выпускает угловые модули, которые позволят обставить целый стол.


HZ-S3s
Závěsný ekvivalent HZ-S1s na 55 barev bez výřezů. Zde máme čistě poličky, je tedy možné do jednotlivých pater umístit třeba celé sady barev i v krabičkách.
Oproti HZ-S1s je potřeba umístit jej někam výše, abychom měli lepší přehled o barvách, které jsou přeci jen v pevných poličkách trochu „utopenější“ než ve volných výřezech. Stále se však jedná o velice praktické uspořádání mnoha barev za velké úspory místa. Vhodné využití je zejména pro lidi s menšími stoly. Buď si jej můžete přímo zavěsit na stěnu, nebo postavit na stůl a opřít o zeď. Organizér je totiž i při obyčejném postavení dostatečně stabilní. Skvěle využívá vertikální prostor, který by standardně zůstal zcela plonkový. 

HZ-S3s
Hanging equivalent of HZ-S1s for 55 paints without cutouts. Here we have shelves only, and you can place paint sets to each level.
In comparison with HZ-S1s, this one should be placed higher so that it would be easier to see paints there. It is still quite smart way to store your paints and save space. Product might come handy for modelers with limited workspace. You can place it right on the wall, or put on the table and lay on the wall. Organizer is quite stable and lets you use vertical space, which otherwise is not that easy to organize.

HZ-S3s
Подвесной аналог HZ-S1s для 55 красок (без вырезов). Здесь мы получим только полки и вы можете разместить целые наборы на каждом уровне.
По сравнению с HZ-S1s этот вариант стоит разместить повыше чтобы было проще рассмотреть краски. Это довольно хитрый способ хранения красок без пустой траты места. Продукт пригодится моделистам с небольшим столом. Его можно разместить прямо на стене или же просто поставить на стол и опереть на стену. Органайзер довольно стабильный и позволяет использовать вертикальное место.


HZ-S3 base
Vynikající doplněk, který umožní elegantní umístění závěsného organizéru do MWS, kde může sloužit jako plnohodnotné nejvyšší patro.

HZ-S3 base
Excellent product, which helps you add hanging organizer to MWS, where it can be used as top level.

HZ-S3 base
Отличный продукт, который позволит вам добавить подвесной органайзер к MWS, где его можно использовать как верхний уровень.


Tato polička má částečnou hloubku a plnou šířku standardního MWS modulu. Obsahuje dva boční a dva spodní magnety. Díky tomu je dostatečně silně zajištěna na ostatních MWS modulech, aby udržela za sebou umístěný závěsný organizér. Do přihrádek před něj je možné umístit například ředidla, lepidla, uchošťoury, prakticky cokoliv. Velice praktická věc. Za cca 150 korun roriž umožňuje aktuálním vlastníkům závěsných organizérů, aby je mohli využívat i nadále, pokud by se rozhodli pro MWS, a samozřejmě i všem ostatním, kteří by dali přednost tomuto stylu než standardně dedikovanému MWS modulu na barvy.

This shelf has the same depth as standard MWS module. It contains two side and two bottom magnets. Those should help with securing accessory in place on other MWS modules. Inside you can place thinners, glues and other modeling liquids. It is quite useful thing and for 150 CZK product can be used either with MWS.

Данная полка имеет такую же глубину, как и стандартный MWS модуль. Он содержит два боковых и два нижних магнита. Они помогут с закрпелением полки на других MWS модулях. Внутри вы можете поставить растворители, клеи и другие модельные средства. Это довольно полезная вещь, и за 150 крон вы получите продукт, который можно добавить к MWS.Závěr:
Opět i dnes musím HobbyZone pochválit. Prezentované moduly jsou kvalitní, praktické a velice pomohou s organizací barev a dalších lahviček v dílně. Jejich sestavení zabere pár minut a neskutečně nám pomohou.

Conclusion:
Again I can only praise HobbyZone. Modules are well-built and useful in our hobby. Assembly will take several minutes, but products will be handy for saving space.

Заключение:
И снова я могут только похвалить HobbyZone. Модули аккуратно изготовлены и будут полезными в нашем хобби. Сборка займёт несколько минут, а вот продукты пригодятся для экономии места на столе.


Navíc mohu prozradit drobnou vychytávku. Pokud například již vlastníte HZ-S1s a přemýšlíte o MWS, ale nejste si jisti, jestli chcete investovat rovnou do všech pater, je možné (minimálně dočasně) umístit jako nejvyšší patro právě HZ-S1s. Má takovou hloubku, že přesně zapadne na standardní MWS moduly.
Doporučuji ještě zhlédnout video-recenzi, kde ukazuji více podrobností k těmto modulům.

As bonus I can add small hint. If you already have HZ-S1 and think about buying MWS, but not sure if you should invest into all five rows, it is possible to use today's product as top level. It has the same depth as standard MWS modules.
I recommend to watch video-review, where I show more about those products.

В качестве бонуса добавлю небольшой секрет. Если у вас уже есть HZ-S1 и вы думаете о покупке MWS, но неуверены если вам нужны все пять этажей, то можно использовать сегодняшний продукт в качестве верхнего уровня. У него такая же глубина как и у стандартных модулей MWS.
Рекомендую просмотреть видео-обзор, где я рассказываю о продуктах.

About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.