accessory

HobbyZone Painting Tools Stand (HZ-SM1)
Úvod:
Polská firma HobbyZone je mi známa někdy od roku 2013, kdy jsem poprvé viděl v časopise Modelář recenzi Josefa Choreně na jejich organizéry na barvy Tamiya. V té době jsem ještě neměl ani tušení, jaké produkty jejich katalog obsahuje, a s jak inovativními kousky teprve přijde.

Dnes se podíváme na malou vychytávku, která pomůže udržet pořádek na stole ve chvíli, kdy si vytáhneme naše nářadí a barvy z našeho hlavního organizéru a chceme s nimi pracovat.

Jedná se o produkt „Painting Tools Stand“, který se taktéž skrývá pod katalogovým označením HZ-SM1.

Introduction:
I learned about Polish company HobbyZone in 2013 when I was reading their paints stand review in Modelar magazine. At this time I didn't know which products are in their catalogue and how innovative they will become.

Today we will check small set which should help organize your table when you would like to take necessary paints and work with them.

Product's name is "Painting Tools Stand", which can be also found under HZ-SM1 code.

You can help us get the new camera - just press "Donate" button on the right panel. 

Вступление:

Впервые о польской компании HobbyZone я узнал в 2013 году, когда я читал обзор их подставки для красок в журнале Modelar. Тогда я не знал какие продукты у них есть в каталоге и какими инновационными они станут.

Сегодня мы рассмотрим небольшой набор, который поможет навести порядок на вашем столе когда вы хотите достать нужные краски и работать с ними.

Название героя обзора - "Painting Tools Stand", его также можно найти под номером HZ-SM1.

Вы можете помочь нам приобрести новую камеру - просто нажмите кнопку "Donate" на правой панели.

Balení:
Organizérek je v rozloženém stavu dodáván v pevné kartonové krabičce. Díly jsou navíc opatrně zabaleny do silné vrstvy bublinkové folie, neměl bych tedy obavy, že by mohlo dojít k jakémukoliv poškození během přepravy.

Packaging:

Organizer comes in dissasembled state in cardboard box. Parts are also secured with bubble wrap, so I don't think there is any damage possible during shipment.

Упаковка:

Органайзер поставляется в разобранном виде в картонной коробке. Детали также обёрнуты в пузырьковую обёртку, так что я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.


Sestavení:
Sestavení nám zabere pár minut, na slepení stačí použít standardní disperzní lepidlo (Herkules atp.), vetší díly jsem akorát pro jistotu zajistil svorkami a nechal pořádně zaschnout. Přebytečné lepidlo, které vyteklo ze spojů z boku, jsem ještě začerstva očistil navlhčeným papírovým ubrouskem.

Assembly:

Assembly process will take few minutes, for gluing you can use white glue, biggest parts were secured with clamp and left to dry. Extra amount of glue was cleaned with help of wet paper towel.

Сборка:

Сборка займёт буквально несколько минут, для склейки я использовал белый клей, а крупные детали закрепил зажимами и оставил высыхать. Излишки клея можно аккуратно убрать смоченым бумажным полотенцем.


Tím jsem měl během chvíle hotovo. Případní zájemci mohou ještě opatřit stojan nátěrem bezbarvým lakem na ochranu proti případnému vlhkosti.

After this everything was ready. You can also add clear lacquer here in order to protect wood from humidity.

После этого подставка была готова. Вы также можете задуть всё прозрачным лаком чтобы предохранить детали от влажности.


Celkové zhodnocení:
Stojánek má celkem čtyři výřezy na barvy o průměru 36 mm (barvy Tamiya Acrylics, Gunze, AK Interactive - Real Colors, ale i pigmenty a patinovací přípravky v lahvičkách typu AK Interactive), přičemž každý výřez má ve dně zapuštění o průměru 26 mm, kam jdou vložit například lahvičky barev standardu Vallejo, Andrea Miniatures, AK Interactive a Ammo of Mig Jiménez. Výřezy jdou samozřejmě použít pro jakékoliv lahvičky do průměru 36 mm. Jejich umístění do stojanu bude stále bezpečnější než obyčejné postavení na pracovní plochu, kde může při neopatrném strčení dojít k těžko vyčistitelnému znečištění pracovní plochy, nedej bože dalšího nářadí či modelu samotného.

Impressions:

Stand has four cutouts for paints with bottle size 36 mm (Tamiya Acryllics, Gunze, AK Interactive - Real Colors and even some pigments from AK Interactive), as well as additional 26 mm cutout, which should fit paints bottles from AK Interactive, Vallejo, Andrea Miniatures and Ammo of Mig Jimenez. Of course, you can use those for any bottles with size up to 36 mm. Placement will be quite reliable and better than just standing on the table, where you can tip them over with your elbow.

Впечатления:

Подставка имеет четыре выреза под бутыльки размером 36 мм (Tamiya Acryllics, Gunze, AK Interactive - Real Colors and even some pigments from AK Interactive), а также внутри вырезаны меньшие отверстия 26 мм для бутыльков AK Interactive, Vallejo, Andrea Miniatures and Ammo of Mig Jimenez. Разумеется, вы можете вставить сюда любые другие краски диаметром до 36 мм. Они надёжно закрепляются, и это гораздо лучше чем просто поставить краски на столе и затем нечаянно опрокинуть их.

Dále pak chválím velký výřez o průměru 54 mm, do nějž můžeme umístit například plastový kelímek s ředidlem, který by byl velice nestabilní při obyčejném odložení na stůl.

Next I was happy to find big 54 mm cutout, which can fit typical plastic mug, which is usually unstable on the table.

Далее хотелось бы похвалить большой вырез размером 54 мм, в который поместится типичный стакан - обычно очень нестабильная вещь на столе.


Posledních šest pozic je zaměřeno na uložení štětců a dalšího nářadí. Jsou dvou průměrů, 8 a 10 mm. Osobně bych místo dvojice 10 mm pozic uvítal buď další 8 mm, nebo klidně i užší. Často používané štětce jsou totiž obecně užší (standard Winsor and Newton, AK Interactive, 502.Abteilung), okolo 3-4 mm. Ty jsou hodně volně vložené i v 8 mm pozicích (naopak zcela přesně sem sedly trojhranné štětce Kolibri), přičemž zatím nevím, na co 10 mm pozice využiji. Jistě, nějaký typ skalpelu nebo jiného podobného nářadí by do nich padnul tak akorát, ale primárně bych viděl zaměření tohoto stojanu na malování. Čtyři pozice na štětce stačí, ale klidně bych uvítal i nějaké užší, jak jsem již zmínil.

Last six places are designed for burshes and tools placement. There are two types 8 and 10 mm size. I would prefer another 8mm instead of 10 mm, maybe even smaller ones. Brushes are usually smaller than this (standard Winsor and Newton, AK Interactive, 502.Abteilung) - typically 3-4 mm. Of course, they move a lot inside 8 mm slots (which fix in place Kolibri brushes). I am not sure what for are those 10 mm slots. Sure, maybe some scalpel or similar tool, but I see this stand more useful for painting. Four brush slots are enough, but I would be happy to see smaller ones as well.

Крайние шесть мест предназначены для кистей и инструментов. Всего два типа - 8 и 10 мм. Я бы предпочёл вместо двух 10 мм мест ещё несколько 8 мм или даже меньше. Часто используемые кисти обычно уже (standard Winsor and Newton, AK Interactive, 502.Abteilung), примерно 3-4 мм. Разумеется, они болтаются внутри 8 мм гнёзд (которые при этом хорошо держат кисти Kolibri). Я не совсем уверен для чего предназначены 10 мм места. Да, может быть туда поместится скальпель, но я считаю, что эта подставка больше подойдёт для окраски. Четыре слота для кистей вполне достаточно, но было бы неплохо получить и меньшие размеры.


Sestavený stojánek je velice stabilní, v ruce příjemně tíží, ale díky použitému materiálu je stále dostatečně lehký na komfortní manipulaci.

Assembled stand is quite stable, you can feel weight in hands, but material makes it light enough to move around.

Собранная подставка довольно стабильная, имеет приятный вес, но материал помог получить нетяжёлый продукт, который можно будет комфортно перемещать.Závěr:
Painting Tools Stand mne velice příjemně překvapil. Jedná se o jednoduchý, leč chytrý a velice potřebný produkt. Nejednou se mi již stalo, že jsem málem… a nejenom málem, ale doopravdy jsem rozlil čerstvě koupenou barvu nebo ředidlo. To opravdu hodně zamrzí, modelářské přípravky nejsou levné, nehledě na zápach a znečištění, jež způsobí. Za sebe musím produkt jedině doporučit, jeho zakoupení nám ušetří mnoho zbytečných starostí, eventuálně i financí. Navíc se nám během práce nestane, že bychom nevěděli, kam jsme si odložili právě používané odstíny. Drobnou výtku mám pouze k chybějícím pozicím pro užší štětce, což je ale hodně subjektivní, do širších pozic vložit samozřejmě jdou, jenom v nich prostě nebudou úplně napevno.

Conclusion:

Painting Tools Stand surprised me. This is simple and smart tool. It happened to me that I accidentally tipped over paint bottle or thinner. We can agree that such accidents are not that cheap and cleanup is not that easy. I recommend this product because it will help avoid such problems. Moreover, you will forget about moments when you try to find this or that brush. The only thing I would like to note - absence of smaller slots for thin brushes, but it is my personal view, because you can fit any brush into wider slots.

Вывод:
Painting Tools Stand приятно удивил меня. Это простое и полезное дополнение. Не раз случалось, что я нечаянно опрокидывал краску или растворитель. Мы можем согласиться, что подобные инциденты недешевы, и очистка потом не совсем проста. Я рекомендую продукт, так как он поможет избежать подобных проблем. Более того, вы можете забыть о моментах, когда вы будете пытаться кисть на столе. Единственное, что можно отметить - отсутствие мест для тонких кистей, но это моё мнение, так как широкие гнёзда вмещают любые кисти.

About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.