accessories

HobbyZone HZ-SDM1 Paint StationÚvod:

Tentokrát mi na stole přistála opravdu objemná krabice. Balíček s popisem HZ-SDM1 Paint station obsahuje základní model přenosného modelářského stolku s integrovaným organizérem na 23 lahviček barev typu Vallejo, šířkou 40 cm, hloubkou 30 cm a výškou 6 cm.

Introduction:

This time I found on my table quite big box. Package with "HZ-SDM1 Paint station" writing contains model of the portable modelers table with organizer for 23 Vallejo bottles. It has following dimensions - 40 cm width, 30 cm length and 6 cm height.
You can help us get the new camera - just press "Donate" button on the right panel. 

Введение:

В этот раз на своём столе я нашёл довольно крупную коробку. Упаковка с надписью "HZ-SDM1 Paint station" содержит модель портативного стола с органайзером для 23 бутыльков Vallejo. У него будут следующие размеры: 40 см ширина, 30 см длина и 6 см высота.
Вы можете помочь нам приобрести новую камеру - просто нажмите кнопку "Donate" на правой панели.


Balení:

Malířský stolek opět přichází v rozloženém stavu. Tvrdý kartonový obal s otevíráním skrz přední desku rozdělenou napůl umožňuje bezpečnou přepravu, díly samotné jsou navíc zabaleny do silné vrstvy bublinkové folie. Dílů je celkem osm - pracovní deska, dvě podpěry organizérových pater, dvě patra, dvě bočnice a zadní strana.

Packaging:

Painting station comes disassembled. Tough cardboard with front opening should ensure safety of everything inside, and each part is also wrapped into bubble wrap. In total there are eight parts - worktable, two support panels, two "stages", two side panels and rear panel.
Упаковка:

Изначально мы получаем всё в разобранном виде. Коробка из плотного картона должна сохранить детали, более того, они ещё обёрнуты в полиэтилен. Всего внутри 8 деталей - рабочая плоскость, две несущих планки, два этажа, две боковых панели и одна задняя.


Sestavení:

Výrobce poskytuje v balení přehledný návod, jak stolek sestavit. Doporučuje použít lepidlo na dřevo a papírovou pásku na stažení dílů během schnutí. Já jsem použil bílou disperzi a sestavení s ní byla naprostá hračka. Díly jsou již předpřipravené, pouze ze samotných pater organizéru bylo třeba vyříznout vnitřní části přihrádek, jež držely na několika stopkách. Materiál naštěstí jde odříznout velice přesně a není třeba žádné další začišťování. Stejně tak jsem nemusel zabrušovat ani jiné části, vše do sebe zapadlo, jak mělo.

Jediný pozor je třeba si dát při lepení vzpěr pater organizéru, jež je třeba opatrně ohnout, aby sedly do výřezů. U mne nenastal jediný problém, ale na internetu jsem naleznul i modeláře, jimž během lepení praskly. Doporučuji je tedy opatrně předem nahřát fénem. 

Assembly:

Manufacturer includes assembly manual as well. It is recommended to use wood glue and paper tape for fixing parts in place. I used white glue and assembly was quite an easy process. Parts are ready for assembly, there are few spots where you will have to cut out extra bits. Material is easy to cut precisely and you won't need to sand parts. Other parts didn't require any preparation - they just fall together.

The only thing to keep in mind - bend support parts so that they can fit and fix in place. I didn't have a problem, but in the Internet I found modeler who had broken those pieces. I recommend to warm part with hairdryer prior to installation.

Упаковка:

Производитель добавил инструкцию в комплект. Рекомендуется использовать клей для дерева и малярную ленту для стяжки деталей. Я использовал белый клей, в итоге всё получилось просто и быстро. Детали сразу готовы к сборке, есть только пара мест, где нужно будет вырезать лишние части. Материал легко режется, так что вам не нужно будет что-то шлифовать. Другие детали не потребовали никакой подготовки - всё просто складывается вместе.

Единственное, что стоит помнить - согнуть детали поддержки чтобы они встали на место. У меня не было проблем, но на просторах интернета я нашёл моделиста у которого детали треснули. Рекомендую нагреть их феном перед установкой.


Pak už stačí jenom dát si pozor na udržení pravých úhlů, raději vše několikrát zkontrolovat, a zajistit páskou po dobu schnutí. Lepidla stačí dát trochu a pořádně rozetřít, přebytky stačí setřít vodou navlhčeným ubrouskem.

You should be also careful with right angles, it is better to check them while glue is drying. Extra glue can be removed with help of wet paper towel.

Далее нужно только быть внимательным в плане углов между деталями, лучше проверить всё во время высыхания. Излишки клея несложно убрать смоченным бумажным полотенцем.


Celkové zhodnocení:

Jak jsem se již zmínil, stolek má rozměry 40x30x6 cm (pouze v nejvyšším bodě ohrádky organizéru). Do přihrádek na barvy se vejde až 23 kusů lahviček typu Vallejo/AK Interactive/Andrea Miniatures. Následně zde nalezneme dva široké výřezy o průměru 55 mm, kam můžeme umístit například lahvičku/kelímek s ředidlem nebo třeba stojánek s rozpracovanou figurkou/bustou atd. Dále zde nalezneme 12 pozic o průměru 10 mm, 4 pozice o průměru 7 mm, 4 pozice o průměru 5 mm a 4 oválné pozice s délkou 24,5 mm a šířkou 10 mm, kam můžeme umístit libovolné nářadí a štětce.

Overall impressions:

As I wrote before, station has following dimensions - 40x30x6 cm (in the top point). You can insert up to 23 bottles (AK Interactive / Ammo MiG / Vallejo type) into slots. Next there are two wide cuts with 55 mm size, where modeler can place cup with thinner or maybe stand with figurine / bust. Another addition - 12 places with 10 mm size, 4 places with 7 mm, 4 with 5 mm and 4 oval sections with 24,5 mm length and 10 mm width, where we can place any tools.
Впечатления:

Как я уже писал, у стола следующие размеры - 40х30х6 см (в верхней точке). Вы можете вставить до 23 бутыльков (AK Interactive / Ammo MiG / Vallejo и др. подобных). Далее следуют широкие вырезы с размером 55 мм, куда можно поставить стакан с растворителем, или же подставку с фигуркой / бюстом. Другие особенности - 12 мест с размером 10 мм, 4 места с 7 мм, 4 с 5 мм и 4 овальных секции с 24.5 см длиной и 10 мм шириной, куда можно сложить любые инструменты.


To mě přivádí k myšlence, že ačkoliv název evokuje použití zejména pro figurkáře, dle mě se může jednat o přenosnou modelářskou stanici pro kohokoliv, kdo nemá doma moc prostoru na vlastní stálou dílnu a chce být mobilní. Taktéž se jedná o skvělý výrobek pro lidi, kteří rádi chodí na společné modelářské stavění, aby mohli snadno přenést svůj aktuální projekt i s nářadím, aniž by museli nosit nepraktické kufry. Konstrukce je stabilní, navíc s praktickými úchyty z boku. Stejně tak vidím jeho využití i v kombinaci s plně zařízenou dílnou, abychom stále udržovali v používaném nářadí pořádek i během práce, když jej vytáhneme z hlavních organizérů.

Here I come to thought that even though product's name hints on figurine builders, this station might come handy for anybody who doesn't have his own worktable and would like to have portable one. In other words, this product will be useful for modeler who often visit modelers meetings. Once assembled it is quite stable and has handles from each side. I can also imagine it on full-scale worktable in order to have some order.

Здесь мне пришла мысль, что хотя название продукта и намекает на любителей фигурок, эта станция пригодится для любого, у кого нет рабочего стола, и он хочет хотя бы портативный вариант. Другими словами, этот продукт пригодится тем моделистам, кто часто ходит на сборы моделистов. В собранном виде подставка довольно стабильная и имеет вырезы по бокам. Я также считаю, что она пригодится и на серьёзном рабочем месте чтобы организовать все инструменты в одном месте.


Pracovat zde můžeme na jakémkoliv projektu, prostor je dostatečný pro jakékoliv standardně používané měřítko figurek, letadla 1/72 i pro techniku 1/35. Na letadla 1/48 a větší bych již volil některou z větších variant.

You can work here with any project - there is enough space for figurines, 1/72 aircraft and 1/35 AFVs. For 1/48 aircraft I would choose bigger version.

Вы можете работать здесь с любым проектом - места будет достаточно для любых фигурок, 1/72 самолётов и 1/35 техники. Для самолётов в 1/48 и выше я бы посоветовал выбрать версию побольше.


Závěr:

Produkt Paint Station se mi velice líbí. Možnost mít všechny pomůcky, jež používám, stále při ruce, se mi zamlouvá. Nesnáším nepořádek na pracovní ploše, který se ale vždy po jisté době začne objevovat. Výhoda použití takovéhoto stolku je i ta, že v případě, že bychom pracovali se špinavějšími produkty (pigmenty, písek, statická tráva), nezašpiníme si jimi náš stůl, ale po práci můžeme všechen nepořádek snadno omýt vlhkým hadříkem, potažmo jej vyklepat do koše. 

Conclusion:

I like Paint Station. Possibility to have all tools in one place is quite handy. I hate chaos on worktable, and it always appears after some time. Benefit of using such tool is that if you work with "dirty" products (pigments, sand, static grass), you won't get whole table covered in them. Moreover, you can easily clean this product after finishing painting process.
Заключение:

Мне нравится Paint Station. Возможность иметь все инструменты в одном месте очень важна в нашем хобби. Все знают, что после некоторого времени на столе возникает беспорядок, который потом нужно разбирать. Более того, выгода сегодняшнего продукта в том что если вы работаете с "грязными" средствами (пигменты, песок, трава), то ваш стол не будет покрыт ими. Вдобавок вы сможете просто вычистить подставку сразу после завершения окраски.


Jako dokonalé pak považuji použití kombinace tohoto stolku a produktu HZ-SM1 Painting Tools Stand, do nějž si můžeme odložit právě používané přípravky a pomůcky z tohoto většího stolku a umístit si je přesně tam, kam potřebujeme.

I would say that perfect combo is this product together with HZ-SM1 Painting Tools Stand, where we can add different mediums and tools.

Я бы сказал, что самый лучший вариант - комбинация сегодняшнего продукта вместе с HZ-SM1 Painting Tools Stand, куда можно будет уложить дополнительные инструменты и краски.


Produkt HZ-SDM1 je taktéž dostupný ve variantě pro lahvičky o průměru 36mm (standard Tamiya Acrylics 10 ml).

HZ-SDM1 can be also purchased in version specifically for 36 mm paint bottles (GSI Creos or Tamiya Acryllics).

HZ-SDM1 можно также купить в специальном варианте для 36 мм бутыльков (GSI Creos или Tamiya Acryllics).


About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.