1:35

ARK Models 1/35 Katyusha BM-13 by Marek MikaKatyusha in winter
First thoughts

Вступление

První pohled 

For this review I've got legendary Katyusha kit from Russian company ARK Models. Somehow I have a thought that it is connected to the old plastic from Alan (pictures with Alan - on the top, ARK Models - below), these photos only support my idea. The same information I've found on the modeling forums and websites like scalemates.com.
You can read full review here on our website.

Для данной статьи я получил легендарную Катюшу от российской компании ARK Models. Тем не менее, я думаю, что она как-то связана со старым пластиком от Alan (фото выше - Alan, ниже показан ARK Models), данные фотографии только подтверждают мои мысли. Ту же информацию я нашёл на модельных форумах и сайтах, таких как, например, scalemates.com.
Вы можете прочитать полный обзор набора здесь на нашем сайте.

Na recenzi se mi dostala do rukou legendární Katyusha od ruské firmy ARK Models. Bohužel, mám temné podezření, že jde pouze o přebalenou letitou stavebnici firmy Alan (Alan-obr.nahore, ARK Models-obr.dolu), dodané fotky mé tvrzení, myslím si, potvrzují. Stejnou informaci mi dodaly i další modelářské stránky, jako např. scalemates.com.

On the box with "retro" design, which doesn't look that modern, you can see that model was issued for the 70th anniversary of WWII. Box opens like Zvezda's T-90 packaging, so after lifting top part we find durable cardboard box.
Sprues are separately packed into soft high-quality bags. Assembly manual is a set of black-and-white prints, which are not connected with each other, but have numbering. Sometimes it's difficult to understand what is shown on the picture, so you have to resort to some photos of the actual truck.
Kit offers only one camouflage - overall green without any signs, so there is no decals sheet in the kit, but it's important to mention that those didn't go beyond typical stars and hand-drawn numbers. It is not a great problem to find other camouflage, as well as some winter versions of the truck.

На коробке со скромным ретро-дизайном вы можете заметить надпись, что модель была выпущена к 70-му юбилею Второй Мировой. Коробка открывается, как и у другого набора российской компании - Т-90, то есть цветная крышка скрывает основную часть из плотного картона.
Литники отдельно упакованы в качественные пакеты. Инструкция по сборке представляет собой стопку черно-белых листов, которые не скреплены между собой, но хотя бы имеют нумерацию. В некоторых случаях было сложно понять, что показано на картинке, поэтому приходилось руководствоваться фотографиями реальных образцов.
Набор предлагает только один вариант окраски - зелёный без каких-либо обозначений, поэтому в коробке нет листа с декалями, но стоит отметить, что таковые на Катюшах были в основном представлены звёздами и вручную нарисованными цифрами. Также несложно будет найти альтернативный вариант камуфляжа, а может даже и зимнюю окраску.

Ani poměrně „retro“ krabice s vyblednutými odstíny nevypadá na model z roku 2015 vydaný k 70-ti letům od ukončení 2. světové války, jak hlásá čelní strana. Otevírání je stejné jako u pětatřicetinové T-90 firmy ZVEZDA, tedy po odklopení víka se nám ukáže pevná kartonová krabice s otevíráním vzhůru. 
Výlisky jsou zabaleny svérázně ve foliích silně připomínajících kvalitnější igelitové sáčky. Návod tvoří černobílé oboustranné výtisky o formátu cca A4, nijak nespojené, zato očíslované. Bohužel, návod je často nepřehledný a je třeba občas „laborovat“ za pomoci fotografií předlohy. 
Stavebnice nabízí pouze jednu kamufláž, celozelenou, bez jakéhokoliv označení, obtisky ve stavebnici nejsou, nutno však říci, že Kaťuše ani v realitě, až na občasné hvězdy, nebo rukou domalovaná čísla, moc označení, spíše žádné, nenesly. Zajímavější kamufláž není problém dohledat na internetu, pár obzvlášť zajímavých zimních markingů se tam povaluje. 


First look at sprues
In total there are eight grey plastic frames, transparent sprue, and wheels.
Sprues are molded from grey plastic, which is easy to work with. From the first sight you can notice push rod marks and some other minor bad things. Easy to fix, but still worth mentioning ...
Wheels are molded in such a way so that tires are separate from rims. It's a nice solution, but there are some minor seams on tire parts, which you have to deal with first.
In my opinion, one of the biggest problems - various molding marks and minor push marks. I can say it straight that it was hard to find a part without damaged areas.

Первый взгляд на литники
Всего в наборе восемь серых рамок, одна прозрачная и отдельно отлитые колёса.
Литники изготовлены из серого пластика, с которым просто работать. С первого взгляда вы можете заметить следы от толкателей и некоторые другие неприятные нюансы. Их несложно исправить, но всё равно стоило отметить...
Колёса отлиты таким образом, что шины выполнены отдельно от дисков. Это полезное решение, но вот небольшие швы на шинах обязательно обратят на себя внимание.
Я считаю, что самая главная проблема здесь - различные нюансы литья в виде утяжин и следов от толкателей. Скажу прямо, что в моём образце было сложно отыскать хоть одну деталь без какого-либо нюанса.

První pohled na výlisky 
Výlisků je osm planžet z šedého a jedna planžeta z čirého plastu + odstříknutá kola, mimo jakýkoliv rámeček. 
Výlisky jsou z šedého lehce opracovatelného plastu. Bohužel, na první pohled je vidět hodně propadlin/vtaženin, otřepů a dělících rovin. Nic neopravitelného, samozřejmě, ale přeci… 
Kola jsou řešena tak, že pneumatiky jsou odstříknuty v celku, jen disky jsou oddělené. Super řešení, kdyby… Kdyby na každé pneumatice nebyly masivní stopy po vyhazovačích a dělící rovina táhnoucí se středem desénu. Jinak by to bylo perfektní řešení, ale takhle-škoda. 
Velký problém jsou přesazené dělící roviny. Ty jsou na mnoha dílech. A abych byl zcela upřímný: Ani jeden díl není zcela bez chyb, na každém je buď hrubá dělící rovina, vtaženina, nedostříknutí, hrubý vtok, otřepy atp. 


Assembly process
It wasn't easy to build the truck. Some of it was due to the manual, but mainly - due to necessity to fix parts for ZIS 6.

Сборка
Cборка грузовика не была простой. В некоторой мере это было из-за инструкции, но в основном - из-за необходимости исправлять детали для сборки ЗИС 6.

Stavba 
Abych pravdu řekl, stavba moc příjemná nebyla. Mohl za to z menší části nepřesný návod, z té větší zase, dle mého názoru, úděsná kvalita vylisovaných dílů nákladního automobilu ZIS 6.


As I said before, parts for the truck aren't perfect, and during assembly I've found out that fitment is also a problem in some spots. Some parts had to be shortened or prolonged. Moreover, some parts were hard to fit together, while others snapped in place without extra deal.

Как я уже говорил, детали для грузовика отнюдь не идеальны, и во время сборки я обнаружил, что стыковка была проблемной в некоторых местах. Некоторые детали нужно было укоротить, а другие наоборот - удлинить. Другими словами, некоторые элементы было сложно поставить на место, тогда как другие просто вставали на место.

Jak jsem již zmiňoval, díly náklaďáku nejsou vylisované pěkně, jak jsem během stavby zjistil, navíc nepřesně. Několik dílů jsem musel zkracovat, prodlužovat atp. Navíc díly šasí samy o sobě dost špatně lícovaly, pružily a „rozpěry“ mezi ně byly naopak krátké a tak nebylo možné sestavit tuto partii bez násilných zákroků.Rocket launcher turned out to be a nice surprise. It assembles without extra problems, it's a real pleasure to get everything together. Yes, you have to clean signs from sprue attachments, but the following process is easy and relaxing and can be considered as a reward after battling with truck parts. It's like the best part in the end.

Меня приятно удивила ракетная установка. Она собирается без каких-либо проблем, сам процесс просто приносит наслаждение. Да, нужно будет зачистить следы от толкателей и прочие вещи, но последующая простота склейки всей конструкции приятна и вполне может считаться заслуженной наградой после сборки грузовика. Самое лучшее оставили на конец.

Mile mne překvapila samotná raketometná sestava. Ta pasuje bez nemenších problémů, je radost ji stavět. Ano, sice je nutné opět začišťovat dělící roviny, ale následná jednoduchost sestavení celé konstrukce je uklidňující a příjemně si u ní odpočinete po předchozí sochařině. Prostě „to nejlepší nakonec“.


Now small bad thing. Chassis and rocket launcher stand assemble separately. The problem appears during their connection, but even here some won't guess that they can have a fatal flaw.

А теперь небольшая неприятность. Установка и шасси собираются отдельно. Проблема возникнет при их стыковке, и не каждый догадается, что здесь может появиться серьёзный недочёт.

A nyní jistá nepříjemnost. Šasí a korba s raketometem se sestavují odděleně. Problém nastane až během kompletace a ani zde si ho nemusí každý všimnout, z toho by vznikla fatální chyb.


Chassis has two guiding rails. Everything is fine here. On the rocket launcher stand, there are also rails. This is also a fine thing. We connect those, and everything is still intact. But there is one thing! Now you have to pay attention that subassemblies will be installed in such a way that rear axle would be moved to front and wheels will touch arches! I found this only during painting, and fortunately I moved it a bit to the rear. It definitely might spoil somebody's mood.
Otherwise you have to be ready for plenty of push rod signs on the visible sides of parts.
Painting
I wanted to enliven the green color, so decided to use winter camo, which consists of green color stripes and washable white stripes.

Шасси имеет две направляющие полосы, определяющие позицию задней подвески. Здесь всё в порядке. На ракетной установке также имеются направляющие. К данной вещи также претензий нет. Соединяем всё вместе, всё в порядке. Но есть один нюанс! Нужно обратить внимание, что детали установятся так, что задние колёса начнут упираться в арки! Я это обнаружил прямо перед окраской и был очень рад, что корректировка данной оплошности не принесла больших проблем. Тем не менее, подобная вещь может здорово испортить настроение некоторым.
Также стоит приготовиться к большому количеству следов от толкателей на видных местах.
Окраска
Я хотел немного оживить монотонный зелёный цвет, и поэтому решил использовать зимний камуфляж, который состоит из полос зелёного цвета и белой смываемой краски.

Na šasí jsou dva vodící kolíky, ustanovující pozici zadní nápravy. Zatím vše v pořádku. Na korbě zespodu jsou dvě drážky pro vodící kolíky. Vše v pořádku. Nasadíme šasí, zatím stále vše v pořádku…ALE! Již nyní je třeba si všimnout, že kolíky ustanoví šasí a korbu tak, že zadní náprava je moc posunutá dopředu a kola by tedy musela zasahovat do blatníku! Já si toho všimnul až během barvení, naštěstí se mi podařilo zadní nápravu posunout směrem vzad, ale i tak. Někomu by to mohlo dost zkazit náladu, kdyby si toho všimnul až moc pozdě. 
Jinak je třeba se připravit na velké množství stop po vyhazovačích na viditelných místech. 
Barvení 
Protože jsem chtěl celkem fádní zelenou oživit, rozhodnul jsem se pro zimní kamufláž sestávající ze zelených pruhů základu a bílé smytelné barvy.


First I started airbrushing all parts with Tamiya's paint XF-62 Olive Drab, which is in my opinion similar to the green used on Soviet ZIS.

Я начал процесс окраской всех деталей краской Tamiya XF-62 Olive Drab, который, по-моему, максимально похож на зелёный использовавшийся на ЗИСах.

Začal jsem nástřikem všech částí Tamiya barvou XF-62 Olive Drab, která dle mého názoru poměrně hezky napodobuje odstín ruských ZISů.


On this base I applied hair spray. This medium helped to achieve unusual surface of cracked paint layer. I don't know how, because in normal situation it would be bad, but I like the appearance on the truck and how it copies uneven green camo.

На данную основу, после её полного высыхания, я нанёс лак для волос. Данное средство помогло получить необычный эффект потрескавшейся краски. Я не знаю как так вышло, потому что в нормальной ситуации это было бы плохо, но мне понравился результат и то, как он копирует неравномерно выцветший зелёный камуфляж.

Na tento základ jsem po proschnutí nastříkal ze spreje lak na vlasy. Ten způsobil zajímavý efekt různě flekaté barvy. Nevím jak, asi by to normálně byl nežádoucí účinek, ale v tomto případě se mi efekt docela líbil a napodoboval docela dobře nestejnoměrně vybledlou zelenou kamufláž.


On this surface I airbrushed "Worn Effects" SE07 from SiraHobby. This liquid perfectly mixes with matte surface.

На такую шершавую поверхность я нанёс "Эффекты Эксплуатации" SE07 от SiraHobby. Данная жидкость отлично наносится на матовую поверхность.

Na tento „strakatý“ základ jsem nastříkal „Efekt opotřebení“ SE07 firmy SiraHobby. Ten se beze stop krásně spoji s matným podkladem.


Next I masked pattern with tack-it and airbrushed cab with matte white paint from Ammo MiG, thinned with technical thinner. After approximately 10 minutes I started to scratch paint with the help of soft brush and warm water, mostly on edges and borders trying to be as random as it was possible.

Далее я замаскировал некоторые области при помощи tack-it и задул кабины матовым белым цветом от Ammo MiG, разбавленным техническим спиртом. Спустя 10 минут я начал делать царапины при помощи мягкой кисти и тёплой воды, в основном на гранях и стыках, при этом стараясь достичь как можно более натурального вида.

Následně jsem vymaskoval „hady“ na kabině hmotou tack-it a nastříkal bílou kamufláž barvou „Matt White“ firmy Ammo of Mig Jimenez ředěnou technickým lihem. Po asi deseti minutách jsem začal štětcem s měkkým vlasem a horkou vodou barvu loupat, zejména na hranách a na rozhraních zelené a bílé, aby nebyly moc pravidelné.


Washing was done with the help of medium from SiraHobby, which is called Aqua Wash "Dark Wash".
Then I airbrushed the whole model with heavily thinned XF-52.

Смывки были сделаны с использованием средства от SiraHobby, которое называется Aqua Wash "Dark Wash".
Затем я задул всю модель сильно разбавленной краской XF-52.

Wash jsem provedl úžasným výrobkem firmy SiraHobby Aqua Wash „Tmavý Wash“. 
Celek jsem zlehka „předprášil“ barvou XF-52 silně zředěnou lihem.


This was only chassis and cabin, I painted rocket launcher with white paint in order to replicate wearing, so it was important to have white color as minimum as it is possible. With the help of this method, launcher is visually separated from chassis and looks less monotone. After drying out, I airbrushed XF-62 thinned in 8:1 ratio, and covered the whole model with this mix. This action unified all colors together and made white color a bit less clean.

Это была только кабина и шасси, ракетную установку я окрасил белой краской, чтобы сымитировать изношеный вид, так что было важно нанести как можно меньше белого цвета. При помощи данного метода, установка визуально отделяется от шасси и выглядит менее однообразно. После высыхания, я задул XF-62, разбавленный в пропорции 8:1, и покрыл этим всю модель. Таким образом я объединил все цвета вместе, а белый цвет стал менее "чистым".

Toto bylo pouze šasí, korba a kabina, raketomet jsem barvil pouze průsvitnou barvou bílé na efekt opotřebení a okamžitě vše smyl, aby zbylo bílé co nejméně. Tím se raketomet od ZISu trochu odlišil a povrchy vypadaly méně monotónně. Po proschnutí jsem vzal pistoli a nalil do í směs technického lihu a XF-62, v poměru asi 8:1 ve prospěch lihu, a takto „špinavé ředidlo“ jsem na celý model nastříkal ve slabé vrstvě. Tím se odstíny více sjednotily a bílá již tolik „nesvítila“ a nepůsobila úplně čistým dojmem.


Ice on the windows was replicated with the following method - I airbrushed XF-2 "Flat White", and a minute later I started to wipe everything to the bottom with the ear stick covered with thinner.

Наморозь на окнах была скопирована при помощи следующего метода - сначала я задул XF-2 "Flat White", спустя минуту я взял ватную палочку, смоченную растворителем, и начал вытирать краску движениями сверху вниз.

Na oknech jsem udělal námrazu tak, že jsem je nastříkal barvou XF-2 „Flat White“ a během minuty, po zavadnutí, jsem ji začal vatovou tyčinkou smočenou v lihu smývat kolmo dolů.Suspension and wheels were painted on the last stages, the color was defined with dirt mix made of SiraHobby pigments, Vallejo, thinner, and clay. I replicated snow with baking soda and putty, which were randomly distributed around the truck.

Подвеска и колёса были окрашены на крайних этапах сборки, цвет был определён "грязной смесью" из пигментов SiraHobby, Vallejo, технического спирта и гипса. Накопления снега были скопированы взмешанной шпаклёвкой и содой для выпечки, которые неоднородно распределились по модели.

Podvozek a kola jsem barvil jako zbytek modelu, patinu obstarala „blátivá směs“ sestávající z pigmentů SiraHobby, Vallejo, technického lihu a sádry. Na ni jsem znázornil lehčeným šlehaným tmelem one-time a kypřícím práškem do pečiva zbytky sněhu, stejně jako kdekoliv jinde na modelu.
Model Stand
On the wooden circle I applied stirred putty and inserted several grass branches made of seaweed.

Подставка
На деревянный диск я нанёс взмешаную шпаклёвку и несколько кустов травы, изготовленных из морской травы.

Podstavec 
Na dřevěný kruhový podstavec jsem nanesl lehčený šlehaný tmel a do něj vsadil několik trsů prokukující trávy z mořských koulí.


On this base, I applied earth tones, glossy ones, replicating frozen surface. Afterwards I weathered base with Umbra oil paint.

На данную основу я нанёс земляные цвета, глянцевого оттенка, имитирующие замёрзшую поверхность. После этого я добавил теней при помощи масляной краски Umbra.

Na tento základ jsem nanesl zemité odstíny, lesklé, vzbuzující dojem chladu a namrznutí. Tento základ jsem následně dostínoval washem z olejové barvy Umbra přírodní.After two days of drying I applied snow made of clay and snow from Reality in Scale plus baking soda.

После двух дней высыхания я нанёс снег, изготовленный из смеси гипса, снега от Reality in Scale и пищевой соды.

Na tento základ jsem po dvoudenním proschnutí nanesl sníh z tmelu one-time posypaného sněhem od firmy Reality in Scale a práškem do pečiva.With these steps, model was ready to be installed onto the stand.

После этих шагов модель была готова к установке на подставку.

Tím byl model, po ustavení na podstavec, hotov.


Conclusion
Katyusha kit from ARK Models is...good. According to the school grading system it would get 3 (C). The subject is quite interesting, but because of Alan kit, the whole model shows when original plastic was made. There is nothing to compare with, because nobody produces exactly this subject. There were Katyshas on other chassis from Revell and Italeri, but both were relatively the same in terms of quality. New kit is expected from Trumpeter, which should have more detailed plastic, but again with different chassis and cab. Today's version is only produced by ARK Models. We can call it truly exclusive.

Итог
Катюша от ARK Models...хорошая. По школьной системе оценок она бы получила твёрдую тройку. Сам объект довольно интересный, но из-за набора Alan весь пластик демонстрирует, когда он был разработан. Тем не менее, сравнить всё это абсолютно не с чем, потому что никто не выпускает именно данную версию. Да, есть Катюши на других шасси от Revell и Italeri, но их качество примерно на том же уровне. Новый пластик ожидается от Trumpeter, этот явно будет лучше проработан, но опять - на ином шасси и с другой кабиной. Сегодняшняя версия выпускается только компанией ARK Models. Можно назвать его своеобразным эксклюзивом.

Závěr 
Stavebnice Katyushy od ARK Models je… dobrá. To ve školním systému známkování znamená za 3. Předloha je to zajímavá, bohužel, díky pouhému přebalení dílů firmy Alan je stavebnice poplatná době svého vzniku. Není ji s čím srovnávat, protože přesně tuto stavebnici nikdo jiný nedělá. Katyushu na jiném podvozku dělal Revell a Italeri, ale obě byly kvalitativně s touto zhruba srovnatelné. Novinku v této době vydává firma Trumpeter, jak je zvykem, jistě to bude kvalitní stavebnice, ale opět to je Katyusha na jiném podvozku, s jinou kabinou atp. V tomto provedení je ARK Models jediný výrobce vyrábějící toto vozidlo. Je to tedy svým způsobem unikátTo help reader understand my words I would summarize them:
I started with KP and Smer kits. In my opinion, the best detalization is offered by Dragon kits from 2011-12, Tamiya, and Meng.

Для того, чтобы читателю было проще понять моё мнение, я обобщу его:
Я начал с наборов KP и Smer. Я считаю, что лучшая проработка в наборах Dragon 2011-12 годов, Tamiya и Meng.

Aby čtenář lépe pochopil mé názory, napíšu toto: 
Začínal jsem na KP a Směrech. Dle mého názoru jsou nejlepší stavebnice bojové techniky v poěru detaily/sestavitelnost od Dragonu do let 2011-12, Tamiya a Meng.


This is just a small remark on what are my ideals like. ARK Models kit is a bit more difficult in assembly than what we are used to. I wouldn't recommend it to beginners as well as to those with minimum of experience. Nevertheless, if you have big experience, you can try today's model, but with due care so that you can get a nice result. It is important to study every step of the manual and try fitment before gluing parts.
Don't forget to visit official ARK Models webpage for more info about their kits.
As usual, I recommend you to like our Facebook page, so that you can get fresh reviews on time.

Это всего лишь небольшая строчка о моих идеалах. Набор от ARK Models сложнее в сборке чем то, к чему мы привыкли. Я бы не рекомендовал его новичкам и моделистам с минимумом опыта. Тем не менее, если вы уверены в своих навыках, вы вполне можете попробовать сегодняшний набор, и при должной доле аккуратности вы получите приятный результат. Также очень важно внимательно изучать каждый шаг сборки и тщательно примеривать детали насухо.
Не забудьте посетить официальную страницу ARK Models, чтобы узнать больше о их моделях.
Как обычно, рекомендую поставить лайк нашей странице Facebook, чтобы вовремя получать свежие статьи.

To jen pro upřesnění, co jsou mé ideály. Stavebnice ARK Models se staví obtížněji, než jsme asi zvyklí. Začátečníkům ji nedoporučuji vůbec, mírně pokročilým také ne. Pokud však již máte zkušenosti se stavěním modelů, můžete se do ní směle pustit, ale pozor, aby vás za to hned stavebnice nevytrestala. Je důležité dávat si pečlivě pozor na každý krůček návodu a radši vše několikrát zkontrolovat nasucho.About DetailScaleView

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.